ПРЕДСТАВЕТЕ НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Eastern Academic Journal е рецензирано електронно академично списание, със свободен достъп. За публикуване се приемат оригинални научни трудове в областта на обществените и природните науки. Нашата цел е да предоставим интелектуална платформа на учени от цял ​​свят, с цел насърчаване споделянето и обсъждането на актуални и нови въпроси в областта на природните и обществените науки. Всички материали са на разположение на читателите, без заплащане на абонаментни такси.

срок за научни публикации
Важни дати
за изпращане на статии
Научи повече
публикуване на научни статии
Публикуване
оформление на статии
Научи повече
цитиране на научни публикации
Open Access
най-широк читателски обхват
Научи повече
рецензиране на научни публикации
Рецензиране
стандартни изисквания
Научи повече

Списанието предоставя възможност за публикуване на научни статии в съвременните условия за споделяне на информация. Нашите три иновативни стъпки - предложение на рецензент, атрактивна такса и програма за насърчаване на публикационната дейност, определят EA Journal като предпочитан партньор при представяне на научни резултати. За повече подробности, посетете секцията: Важни дати.


За оформление на статия съгласно изискванията на списанието, моля, посетете секцията: Изисквания към авторите. Статиите се изпращат по e-mail до редакционния екип, на адрес: editor@e-acadjournal.org. Потвърждение, че статията е приета, се изпраща в рамките на 24 часа.