ПРЕДСТАВЕТЕ НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Eastern Academic Journal е рецензирано електронно академично списание, със свободен достъп. За публикуване се приемат оригинални научни трудове в областта на обществените и природните науки. Нашата цел е да предоставим интелектуална платформа на учени от цял ​​свят, с цел насърчаване споделянето и обсъждането на актуални и нови въпроси в областта на природните и обществените науки. Всички материали са на разположение на читателите, без заплащане на абонаментни такси.

срок за научни публикации
Важни дати
за изпращане на статии
Научи повече
публикуване на научни статии
Публикуване
оформление на статии
Научи повече
цитиране на научни публикации
Open Access
най-широк читателски обхват
Научи повече
рецензиране на научни публикации
Рецензиране
стандартни изисквания
Научи повече

Списанието предоставя възможност за публикуване на научни статии в съвременните условия за споделяне на информация. Всички публикации се разпространяват във формат “open access”, който позволява безплатен достъп до съдържанието за всички читатели. Научното съдържание се споделя посредством съвременни маркетингови методи, чрез които се постига максимален читателски обхват, висока видимост на статиите, както и увеличение на цитиранията.


За оформление на статия съгласно изискванията на списанието, моля, посетете секцията: Изисквания към авторите. Статиите се изпращат по e-mail до редакционния екип, на адрес: editor@e-acadjournal.org. Потвърждение, че статията е приета, се изпраща в рамките на 24 часа.