Процес на публикуване на научни статии

Традиционният подход, включващ абонаментни такси за достъп, както и случаен избор на рецензенти все още доминира в широк кръг от академични списания. Не без основание съвременното разбиране за споделяне на информация поставя въпросителен знак върху този подход по отношение на неговата обективност и прозрачност. Като най-съществен недостатък, ощетяващ авторите остава въпросът доколко коректно е оценена реалната стойност на техния научен труд?

EA Journal предоставя алтернативен и иновативен подход, осигуряващ прозрачност при рецензия, както и кратки срокове за публикуване на научни статии. Предимствата при работа с нас: предложение на рецензент, достъпна такса и програма за насърчаване на публикационната дейност, дават основание EA Journal да бъде ваш предпочитан партньор и издателска платформа за вашите научни резултати.

публикуване на научни доклади

 

публикуване на научни статии
Подготовка на статии
Указания за оформление
Научи повече