Програма за лоялни автори

 

Програмата има за цел да насърчи публикационната дейност и свързаното с това развитие на вашата научна кариера. Съгласно условията, от такса се освобождава третата по ред статия.

 

Условията на програмата са:

 

- Програмата е в сила само за водещи автори в статии, с две издадени публикации в списанието (водещ е посоченият автор за контакт).

- Вашето публикационно досие в EA Journal трябва да съдържа информация за публикувани от вас две статии при стандартни условия.

- Вашата трета статия трябва да бъде изпратена до редакторския екип не по късно от 4 месеца след датата на изпращане на втората статия.

- За да се възползвате от програмата, трябва да посочите, че това е вашата трета статия, предоставяйки информация за предходните две (идентификационнен номер на публикациите, получен от редактора). Ако тази информация липсва, публикацията ще се разглежда по стандартните правила.

- Статиите подлежат на рецензия, съгласно регламента на списанието.

Издателят си запазва правото за промени в програмата за лоялни автори, като за целта е необходимо да преглеждате условията непосредствено преди изпращане на вашата статия. В случаи на установени нередности с предишни публикации (плагиатство, неверни данни и др.) издателят си запазва правото да откаже включването ви в тази програма.

Важни срокове
За публикуване на статии
Научи повече