Често задавани въпроси

 

Какво е научно списание с отворен достъп?

Списанията със свободен достъп предоставят пълните текстове на статиите безплатно. Това помага на авторите да достигнат до възможно най-широка аудитория, увеличавайки цитиране на техните научни трудове.

Предложение на рецензент?

Предоставената възможност за предложение на рецензент ангажира автора да посочи най-подходящия специалист в своята научна област. Трябва да се има предвид, че именно изборът на рецензент определя обективността и прозрачността на оценката за научна стойност на проведеното изследване.

Кой може да бъде рецензент?

Рецензент може да бъде всеки специалист в съответната научна област. Трябва да се има предвид, че рецензент не може да бъде съавтор, член на семейството или всеки друг, който е в конфликт на интереси с изследователската тема.

Има ли списанието ISSN номер?

International Standard Serial Number (ISSN) e уникален осем-цифрен номер, чрез който се идентифицират печатни или електронни периодични издания. EA Journal е регистриран под ISSN 2367-7384.

Има ли индексиране на съдържанието?

Индексирането на научни списания в глобалните бази данни (EBSCO, Embase, DOAJ) улеснява разпространението на статии, чрез увеличение на видимостта им в интернет. Към момента списанието е индексирано в Google Scholar, Central and Eastern European Online Library. Същевременно EA Journal е в процес на вкючване към други индексиращи платформи съгласно регламента и продължителността на процедурата.

Има ли публикационна такса ?

Информация за публикационната такса може да откриете в подсекцията "Публикационна такса"

Какво предлага програмата за лоялни автори?

Програмата има за цел да насърчи публикационната дейност и свързаното с това развитие на вашата научна кариера. За повече информация посетете секцията на програмата тук

Важни срокове
За публикуване на статии
Научи повече

 


Предимства за участващи автори

  • Широк научен обхват
  • Удобна подготовка на статии
  • Бърза процедура за рецензиране
  • Кратки срокове за публикуване
  • Програма за лоялни автори