Политики на списанието

Кариерно развитие, резултат от научна дейност с висока стойност


Цели и Задачи Рецензия Периодичност Свободен достъп "Open Access"


Рецензиране на статии


Изпратените материали се проверяват за съотвествие с изискванията за оформление от редакторския екип. При спазени правила се изпращат за рецензия. След одобрение за публикуване, авторът получава съобщение по електронна поща, което включва информация за това в кой брой ще бъде публикуван материалът, както и предложения за редактиране на текста, за поправки, които авторът следва да направи. В процеса на подготовката на окончателния вариант, авторът кореспондира с редакционната колегия до приемането му за публикуване в съответния брой на списанието.

Приемането на ръкопис за публикуване по никакъв начин не означава, че редакционният съвет и/или издателят споделят гледната точка на автора.ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНИ АВТОРИ
Възползвайте се от нашата програма и спестете
Научи повече