Политики на списанието

Кариерно развитие, резултат от научна дейност с висока стойност


Цели и Задачи Рецензия Периодичност Свободен достъп "Open Access"


Политика на свободен достъп

 

EA Journal се придържа към утвърдените стандарти за публикуване на научни резултати, като предоставя незабавен и свободен достъп (open access) до съдържанието на всеки брой. Платформата се поддържа единствено от такса за публикуване, която заплащат изследователите (най-често организацията, която ги финансира), ако статията им е приета за публикуване след рецензия.

Важни срокове
За публикуване на статии
Научи повече