Политики на списанието

Кариерно развитие, резултат от научна дейност с висока стойност


Цели и Задачи Рецензия Периодичност Свободен достъп "Open Access"


Периодичност на издаване

 

Списанието се издава в 4 броя за една календарна година. Статии се публикуват след положителна рецензия, като се добавят към текущия актуален брой. До два ръкописа от един и същи автор могат да бъдат публикувани в един брой.


Приемане на статии по месеци:


  • Брой 1 - до края на февруари

  • Брой 2- до края на май

  • Брой 3- до края на август

  • Брой 4- до края на ноември

Подготовка на статии
Указания за оформление
Научи повече