Volume 3, September, 2016

 

АНТИЧНО ГОСТОПРИЕМСТВО, ПРОТО-ТУРИЗЪМ И ПРОТО-ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Братой Копринаров
Pages: 19-38

РЕЗЮМЕ - Глобалното и туризмът, обосновано посочва J. Urry, не са две отделни понятия, съединени с помощта на някакви външни връзки. По-скоро всяко едно от тях е част от системата на сложни взаимозависими процеси. Нещо повече, подобни инфраструктури, потоци от хора и образи, както и самата практика на туристическата рефлексия трябва да бъдат осмислени в единство, като някакъв глобален хибрид, който се е разпространил по цялото земно кълбо.

Едва ли има по-общоупотребимо комплексно понятие за определяне състоянието и перспективите на съвременния свят от понятието "глобализация". С него се чертае обликът на епохата, в която живеем – както на залозите за нейното бъдеще, така и на предизвикателствата, с които трябва да се справя човечеството.

Дали обаче историческият поглед както към глобализацията, така и към туризма няма да разкрие други измерения във взаимоотношенията между тях? Основната теза на студията се разполага в търсенето на отговора на този въпрос. Тя гласи, че туризмът, дори в неговата най-ранна форма като прото-туризъм, е резултат, но същевременно и предпоставка на глобализацията.

 

Keywords: прото-туризъм, прото-глобализация, антично гостоприемство

 

Download full text as PDF file

 

 

Back to the contents of the volume