Volume 2, June, 2016

 

ПРЕД ПЕПЕЛИЩЕТО НА НЕСТАНАЛОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

Иво Ангелов Христов
Pages: 1-16

ABSTRACT - Статията разглежда исторически сложилата се система от проблеми, които генерират сегашното съсгояние на българското общество в годините на т.нар. "преход". На критичен анализ е подложена цялата парадигма на т.нар. "транзитология", като "преходът" се третира и анализира в генетична и функционална връзка с историческия комунизъм (Ал.Зиновиев), наложен по съветски образец в България.

 

Keywords: модернизация, социализъм, преход

 

Download full text as PDF file

 

 

Back to the contents of the volume